Politica de Confidențialitate - Help Me App

1. Introducere

La MEDSTARTER SRL (în continuare “MEDSTARTER”), ne dorim să aveți o experiență plăcută în utilizarea serviciilor noastre. O parte importantă a experienței dumneavoastră este încrederea că informațiile personale pe care le colectăm despre dumneavoastră sunt protejate. Ne angajăm să menținem confidențialitatea și integritatea informațiilor dvs. personale și am implementat proceduri care sunt în concordanță cu această Politică de confidențialitate și respectă legislația aplicabilă.

Politica de confidențialitate descrie modul în care MEDSTARTER și colaboratorii săi procesează informațiile pe care le colectăm despre dvs. prin intermediul site-ului nostru web, al aplicației mobile, al serviciilor și atunci când interacționați în alt mod cu noi. Avem cel mai mare respect pentru confidențialitatea datelor dvs., astfel încât această Politică explică, de asemenea, pașii pe care îi puteți face pentru a vă controla și proteja informațiile personale pe Serviciile noastre.

Sunteți de acord cu această Politică prin accesarea sau utilizarea Serviciilor noastre. Dacă nu sunteți de acord, nu puteți accesa sau utiliza Serviciile. Aplicația mobilă pe care o utilizați pentru a interacționa cu noi este deținută și operată de către noi.

„Help Me” este o aplicație mobilă care oferă informații importante în situațiile de urgență. Aplicația va oferi o hartă cu locația defibrilatoarelor pentru a ușura accesul la ele în cazuri de urgență. Pe lângă funcționalitatea principală de acces ușor la locațiile defibrilatoarelor, aplicația va oferi informații legate de acordarea primului ajutor în situații de stop cardiac, șoc anafilactic și obstrucție de cale aeriană.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal necesare și solicitate de către MEDSTARTER determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice și nu ne este imputabil. De asemenea, în cazul refuzului de a furniza datele cu caracter personal solicitate, funcționalitatea aplicației mobile va fi limitată.

2. Definirea noțiunilor utilizate

Consimțământ al persoanei vizate – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Serviciu electronic – un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a oferi informații importante în situațiile de urgență.

Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoana fizică, identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular, prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator – MEDSTARTER are calitatea de operator principal, dar poate fi operator și orice persoana fizică sau juridică, de drept privat sau de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

Utilizator – persoana fizică care instalează și utilizează aplicația mobilă “Help Me”, disponibilă pentru sistemele de operare Android și Apple iOS.

3. Acceptarea politicii de confidențialitate

Prin accesarea și utilizarea Serviciilor noastre, acceptați termenii prezentei Politici de confidențialitate. În cazul în care avem nevoie de consimțământul dvs. pentru a vă prelucra informațiile personale, vă vom solicita consimțământul pentru colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor dvs. personale, așa cum este descris mai jos.

Dacă nu sunteți de acord sau nu vă simțiți confortabil cu orice aspect al acestei Politici de confidențialitate, trebuie să întrerupeți imediat accesul sau utilizarea Serviciilor noastre.

4. Informațiile personale pe care le colectăm

Informațiile cu caracter personal sunt, de obicei, date care identifică o persoană sau se referă la o persoană identificabilă. Acestea includ informații pe care ni le furnizați, informații care sunt colectate automat despre dvs. și informații pe care le obținem de la terțe părți.

  • Este posibil să colectăm următoarele tipuri de informații de la dumneavoastră: • ID-ul dispozitivului;

În măsura permisă de legislația aplicabilă, putem colecta anumite tipuri de informații în mod automat, de exemplu, ori de câte ori interacționați cu aplicația mobilă sau utilizați Serviciile. Aceste informații ne ajută să rezolvăm problemele de asistență pentru clienți, să îmbunătățim performanța Serviciilor noastre, să vă oferim o experiență simplificată și personalizată și să vă protejăm contul împotriva fraudei prin detectarea accesului neautorizat.

5. Modul în care sunt utilizate informațiile personale

  • Scopul principal al colectării informațiilor personale este de a vă oferi o experiență sigură, ușoară și eficientă. În general, folosim informațiile personale pentru a crea, dezvolta, opera, furniza și îmbunătăți Serviciile, conținutul și publicitatea noastră. Putem utiliza aceste informații în următoarele moduri: • Gestionarea serviciului pe care îl aveți cu noi;
 • Actualizarea înregistrărilor dvs. și urmărirea locației dvs.;
 • Gestionarea oricărui aspect al serviciului;
 • Pentru a efectua și/sau testa performanța serviciilor și proceselor noastre interne;
 • Pentru a îmbunătăți funcționarea activității noastre și a partenerilor noștri de afaceri;
 • Pentru a monitoriza și pentru a păstra înregistrări ale comunicărilor noastre cu dumneavoastră și cu personalul nostru;
 • Pentru a administra cerințele noastre de bună guvernanță, cum ar fi obligațiile de raportare internă și de conformitate;
 • Pentru cercetare și analiză de piață și elaborarea de statistici;
 • Pentru a dezvolta noi produse și servicii și pentru a revizui și îmbunătăți produsele și serviciile actuale;
 • Pentru a menține conformitatea legală și de reglementare;
 • Pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale;
 • Pentru a furniza comunicații de serviciu;
 • Pentru a asigura securitatea rețelei și a informațiilor;
 • Pentru a proteja interesele dvs., a noastre și a altora;

6. Temeiul juridic al prelucrării

  • Datele enumerate mai sus sunt prelucrate în temeiul consimțământului dvs., a interesului legitim ori cerințelor legale, în conformitate cu: • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor) – GDPR;
 • În măsura în care utilizăm Datele cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau solicitările făcute de dvs. în legătură cu un contract, articolul 6(1)(b) al Regulamentului general privind protecția datelor („RGPD”) este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor de către noi.
 • În măsura în care utilizăm Datele cu caracter personal pentru a îndeplini o obligație legală în baza legislației UE sau a unui stat membru, articolul 6(1)(c) al RGPD este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor de către noi.
 • În măsura în care utilizăm Datele cu caracter personal pentru a proteja interesele vitale ale persoanelor fizice, articolul 6(1)(d) al RGPD este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor de către noi.
 • În măsura în care utilizăm Datele cu caracter personal în urmărirea intereselor noastre comerciale legitime, articolul 6(1)(f) al RGPD este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi.

7. Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

a. Corectitudinea și legalitatea

MEDSTARTER protejează drepturile individuale ale utilizatorului cu ocazia prelucrării datelor cu caracter personal, acestea fiind colectate și prelucrate în mod legal și corect.

Legalitatea presupune identificarea bazei legale înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal. Acestea sunt denumite adesea “condițiile de prelucrare”, de exemplu, consimțământul.

Corectitudinea pentru ca prelucrarea datelor să fie corectă, operatorul de date trebuie să facă anumite informații disponibile pentru utilizator. Aceasta se aplică indiferent dacă datele cu caracter personal au fost obținute direct de la persoanele vizate sau din alte surse.

b. Restricții la un anumit scop (limitări legate de scop)

Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în scopul aplicabil aplicației mobile “Save Me” definit înainte de începerea colectării datelor. Modificările ulterioare ale scopului sunt posibile doar cu titlu excepțional, într-o măsură limitată și necesită o fundamentare.

c. Transparența

  • Utilizatorul este informat cu privire la modul în care sunt prelucrate datele sale. În general, datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta. Atunci când datele sunt colectate, utilizatorul trebuie să fie conștientă sau să fie informată despre: • Identitatea Operatorului de Date;
 • Scopul prelucrării datelor;
 • Terțe părți sau categorii de terțe părți cărora le-ar putea fi transmise datele.

d. Reducerea prelucrării datelor și economia colectării datelor (reducerea la minimum a datelor)

Înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal, trebuie determinat dacă și în ce măsură prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru atingerea scopului pentru care este efectuată. Atunci când scopul permite acest lucru și unde cheltuielile implicate sunt proporționale cu scopul urmărit, sunt utilizate date anonime sau statistice. Datele cu caracter personal nu sunt colectate în avans și stocate în scopuri potențiale viitoare, cu excepția cazului în care acest lucru este impus sau permis de legislația in vigoare.

e. Ștergerea

Datele personale care nu mai sunt necesare după expirarea perioadelor legate de procesele legale sau de afaceri sunt șterse. În cazul în care sunt identificați indicii cu privire la existența unor interese care necesită protejarea sau legate de importanța istorică a acestor date în cazuri individuale, este posibil ca MEDSTARTER sa păstreze datele până când interesele care merită protejate au fost clarificate în mod legal, sau arhiva societății a evaluat datele pentru a determina dacă trebuie păstrate în scopuri istorice/ arhivistice.

f. Precizia faptică; actualizarea datelor (exactitate)

Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte, complete și, dacă este necesar, să fie actualizate. MEDSTARTER ia măsuri adecvate pentru a se asigura că datele eronate sau incomplete sunt șterse, corectate, completate sau actualizate.

g. Confidențialitatea și securitatea datelor (integritate și confidențialitate)

Datele cu caracter personal sunt supuse obligațiilor legale de păstrare a secretului datelor. Acestea trebuie să fie tratate ca fiind confidențiale de fiecare operator și sunt asigurate măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuția ilegală, precum și pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea.

8. MEDSTARTER împărtășește informațiile mele personale?

Informațiile despre utilizatorii noștri reprezintă o parte importantă a activității noastre și nu ne ocupăm cu vânzarea informațiilor personale ale utilizatorilor noștri către alte persoane. MEDSTARTER SRL divulgă informațiile personale ale utilizatorilor numai așa cum este descris în prezenta Politică și doar cu colaboratorii care fie fac obiectul prezentei Politici de confidențialitate, fie urmează practici cel puțin la fel de protectoare ca cele descrise în această Politică de confidențialitate.

În cazul în care MEDSTARTER divulgă informațiile dvs. personale furnizorilor de servicii și colaboratorilor, pentru a efectua Serviciile, acești furnizori și colaboratori pot stoca informațiile dvs. personale în propriile sisteme pentru a se conforma obligațiilor lor legale și de altă natură.

Solicităm furnizorilor de servicii și colaboratorilor de afaceri care prelucrează informații cu caracter personal să recunoască confidențialitatea acestor informații, să se angajeze să respecte dreptul la confidențialitate al oricărui utilizator și să se conformeze tuturor legilor relevante privind confidențialitatea și protecția datelor, precum și prezentei Politici de confidențialitate.

9. Cât de sigure sunt informațiile clienților?

Sistemele noastre sunt concepute cu gândul la securitatea și confidențialitatea dumneavoastră. Ne străduim să protejăm securitatea informațiilor dvs. personale în timpul transmiterii, utilizând protocoale și software de criptare.

10. Ce informații puteți accesa?

Puteți accesa toate informațiile dumneavoastră, contactând echipa noastră de asistență.

11. Ce drepturi au utilizatorii?

Atunci când sunteți de acord cu prelucrarea de către noi a informațiilor dvs. personale într-un scop specificat, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

În plus, în conformitate cu legislația aplicabilă, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, de a le corecta și de a le șterge, precum și de a solicita portabilitatea datelor. De asemenea, puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sau să ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, contactând info@academiadeprimajutor.ro .

Dreptul de a fi informat

  •  – să obţină de la MEDSTARTER următoarele informaţii: • identitatea și datele de contact ale MEDSTARTER, ale reprezentanţilor, și ale responsabilului cu protecția datelor;
 • scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal, interesele legitime ale MEDSTARTER;
 • categoriile de date cu caracter personal;
 • destinatarii datelor cu caracter personal, inclusiv destinatarii din ţări terţe sau organizaţii internaţionale (dacă există) și referirea la garanţiile și mijloacele corespunzătoare;
 • perioada de stocare a datelor cu caracter personal și criteriile folosite pentru a determina acea perioadă, sub rezerva că MEDSTARTER păstrează și prelucrează datele cu caracter personal atâta timp cât legile și reglementările legale impun acest lucru. Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează imediat daca nu mai există niciun motiv pentru o astfel de prelucrare;
 • din ce sursă provin datele cu caracter personal (în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute direct de la utilizator);

Dreptul de acces la datele cu caracter personal – să obţină de la MEDSTARTER confirmarea dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate sau și dreptul de a primi o copie a oricărei înregistrări care conţine datele sale cu caracter personal;

Dreptul la rectificare – să obţină de la MEDSTARTER fără̆ întârzieri nejustificate rectificarea unor date cu caracter personal inexacte cu privire la el/ea, completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;

Dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – să obţină de la MEDSTARTER ştergerea datelor cu caracter personal fără̆ întârzieri nejustificate (dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; persoana vizată îşi retrage consimţământul; datele cu caracter personal au fost prelucrare ilegal etc.);

Dreptul la restricţionarea prelucrării dacă datele cu caracter personal sunt inexacte; prelucrarea este ilegală și persoana vizată solicită restricţionarea utilizării datelor cu caracter personal în locul ştergerii lor; datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul prelucrării, dar ele sunt solicitate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp când se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

Dreptul la portabilitatea datelor – să primească datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date cu caracter personal unui alt operator fără obstacole din partea MEDSTARTER (dacă prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate);

Dreptul la opoziţie în orice moment al prelucrării datelor cu caracter personal (inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii şi au fost date cu caracter personal prelucrate în scopuri de marketing direct);

Dreptul la retragerea consimţământului în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimţământ, înainte de retragerea sa. Astfel persoana vizată înţelege şi este de acord că, în cazul retragerii, nu se poate ajunge la scopul prelucrării datelor cu caracter personal;

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în cazul în care persoana vizată decide că drepturile sale sunt încălcate;

Dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unei autorităţi de supraveghere, MEDSTARTER sau alt procesator;

Dreptul la despăgubiri de la MEDSTARTER sau de la un alt procesator pentru prejudiciul suferit.

12. Cât timp păstrează MEDSTARTER SRL informațiile personale?

Păstrăm informațiile dvs. personale pentru a vă permite să continuați să utilizați Serviciile noastre, atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile relevante descrise în această Politică de confidențialitate și în măsura în care acest lucru poate fi cerut de lege.

În mod constant luăm măsurile necesare pentru a proteja informațiile personale pe care le deținem împotriva utilizării abuzive, pierderii, accesului neautorizat, modificării sau dezvăluirii.

Atunci când considerăm că informațiile cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate, vom elimina toate detaliile care vă identifică sau vom distruge în siguranță înregistrările. Cu toate acestea, este posibil să fie nevoie să păstrăm înregistrările pentru o perioadă semnificativă de timp (după ce nu mai sunteți clientul nostru).

De asemenea, informațiile cu caracter personal pe care le deținem sub forma unei informații înregistrate, prin telefon, electronic sau în alt mod, vor fi păstrate în conformitate cu cerințele de reglementare locale (adică 5 ani după ce relația noastră de afaceri cu dvs. a luat sfârșit sau mai mult timp în cazul în care există interese legitime -cum ar fi gestionarea unui litigiu cu dvs). În cazul în care ați optat să nu mai primiți comunicări de marketing, vom păstra detaliile dvs. pe lista noastră de suprimare, astfel încât să știm că nu doriți să primiți aceste comunicări.

Este posibil să păstrăm datele dvs. pentru o perioadă mai mare de 5 ani dacă nu le putem șterge din motive juridice, de reglementare sau tehnice.

13. Cum protejăm și cum unde stocăm datele personale?

Operațiunile noastre sunt susținute de o rețea de computere, servere și alte infrastructuri și tehnologii informaționale, inclusiv, dar fără a se limita la, furnizori de servicii terți. Noi și furnizorii noștri de servicii terțe și partenerii noștri de afaceri stocăm și prelucrăm datele personale în Uniunea Europeană.

Protejăm informațiile personale prin menținerea unor măsuri de protecție fizice, electronice și procedurale în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

Cu toate acestea, nu putem garanta că nu vor avea loc pierderi, utilizări abuzive, achiziții neautorizate sau modificări ale datelor dumneavoastră. Vă rugăm să recunoașteți că jucați un rol vital în protejarea propriilor informații personale. Este important să ne anunțați imediat dacă luați cunoștință de orice acces neautorizat sau utilizare neautorizată a contului dvs.

În plus, nu putem asigura sau garanta securitatea sau confidențialitatea informațiilor pe care ni le transmiteți sau pe care le primiți de la noi prin intermediul internetului sau al conexiunii wireless, inclusiv prin e-mail, telefon sau SMS, deoarece nu avem nicio modalitate de a proteja aceste informații odată ce pleacă și până când ajung la noi. Dacă aveți motive să credeți că datele dvs. nu mai sunt în siguranță, vă rugăm să ne contactați.

14. Transferurile internaționale de date cu caracter personal

Pentru a facilita operațiunile noastre globale, MEDSTARTER poate transfera, stoca și procesa informațiile personale în cadrul colaboratorilor noștri, al partenerilor terți și al furnizorilor de servicii cu sediul în întreaga lume. Vom proteja informațiile personale în conformitate cu această Politică de confidențialitate, indiferent de locul în care acestea sunt prelucrate.

MEDSTARTER pune în aplicare garanții tehnice, organizatorice și contractuale adecvate (inclusiv clauze contractuale standard), pentru a se asigura că un astfel de transfer este efectuat în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor, cu excepția cazului în care țara în care sunt transferate datele a fost deja stabilită de Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție.

15. Transferurile de informații cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE)

Putem transfera informațiile dvs. personale în afara SEE către furnizori de servicii și parteneri de afaceri care sunt angajați în numele nostru. În măsura în care transferăm informațiile dvs. personale în afara SEE, ne vom asigura că transferul este legal și că procesatorii de date din țările terțe sunt obligați să respecte Legea generală privind protecția datelor din Uniunea Europeană (UE) din 2016.

MEDSTARTER este responsabilă pentru prelucrarea informațiilor cu caracter personal pe care le primește și pe care le transferă ulterior unei terțe părți care acționează în calitate de agent în numele său. Înainte de a împărtăși informațiile dvs. cu o terță parte, MEDSTARTER va încheia un acord scris prin care să se asigure că terța parte oferă cel puțin același nivel de protecție a informațiilor personale ca cel cerut de legile aplicabile privind protecția datelor.

16. Transferurile de informații personale în afara țării dumneavoastră

Prin utilizarea produselor și serviciilor noastre, sunteți de acord ca datele dvs. personale să fie transferate în alte țări, inclusiv în țări care au un nivel diferit de confidențialitate și de legislație privind protecția datelor față de țara dvs. În toate aceste transferuri, vă vom proteja informațiile personale așa cum este descris în această Politică de confidențialitate și ne vom asigura că există acorduri contractuale adecvate privind schimbul de informații.

17. Modificări ale prezentei notificări privind confidențialitatea

Politica noastră privind confidențialitatea este revizuită în mod regulat pentru a se asigura că sunt luate în considerare toate noile obligații și tehnologii, precum și orice modificări ale operațiunilor și practicilor noastre comerciale, precum și pentru a rămâne la curent cu mediul de reglementare în schimbare. Orice informații personale pe care le deținem vor fi guvernate de cea mai recentă Politică de confidențialitate.

În cazul în care decidem să ne modificăm Politica de confidențialitate, vom publica modificările respective în această Politică de confidențialitate și în alte locuri pe care le considerăm adecvate.

18. Informații de contact

Responsabilul nostru cu protecția datelor poate fi contactat la adresa info@academiadeprimajutor.ro și va lucra pentru a răspunde la orice întrebări sau probleme pe care le aveți cu privire la colectarea și prelucrarea informațiilor dvs. personale.

19. Rezolvarea litigiilor sau depunerea unei plângeri

Dacă alegeți să utilizați serviciile MEDSTARTER, utilizarea dvs. și orice dispută cu privire la confidențialitate este supusă acestei Politici și Condițiilor de utilizare.

Dacă aveţi plângeri privind conformitatea noastră cu această Politică de confidenţialitate, mai întâi contactaţi-ne la adresa info@academiadeprimajutor.ro .Vom investiga şi vom încerca să rezolvăm plângerile şi litigiile cu privire la utilizarea şi dezvăluirea informaţiilor personale conform acestei Politici de confidenţialitate şi conform legii aplicabile. Aveți, de asemenea, dreptul de a contacta autoritatea locală de protecție a datelor.

Învață tehnicile elementare de prim ajutor descărcând acest e-book gratuit.

Alătură-te comunității și primești cartea instant pe e-mail: