Termeni și condiții

1.Definiții

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri (așa cum sunt definite în prezentul document) de către ADVANCED LIFE SUPPORT SRL și partenerii săi, prin intermediul site-ului https://www.academiadeprimajutor.ro/ către Cumpărător, în lipsa unui alt contract încheiat și pot fi modificate oricând de către ADVANCED LIFE SUPPORT SRL fără notificare prealabilă.

 • Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
 • Vânzător – Academia de Prim Ajutor, cu denumirea comercială ADVANCED LIFE SUPPORT SRL, având sediul social în Cluj-Napoca, str. Donath XIII, jud Cluj , CUI 49815872 nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J12/1504/2024, firmă neplătitoare de TVA, înregistrată în Registrul Național al furnziorilor de formare profesională neautorizată cu numărul de înregistrare 1405/21/07/2020.
 • Bunuri – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
 • Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora.
 • Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.
 • Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
 • Site – domeniul https://academiadeprimajutor.ro/ și subdomeniile acestuia.

2. Documente Contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul https://academiadeprimajutor.ro/ Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vânzatorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

Termeni și condiții

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată că având valoarea unui Contract.

Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din comandă sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

3. Obligațiile Vânzătorului

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și vă livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă;

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

4.Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Vânzător.

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea ADVANCED LIFE SUPPORT SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a ADVANCED LIFE SUPPORT SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de ADVANCED LIFE SUPPORT SRL, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al ADVANCED LIFE SUPPORT SRL asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al ADVANCED LIFE SUPPORT SRL.

5. Drepturile asupra conținutului site-ului

Întreg conținutul site-ului și elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparțin ADVANCED LIFE SUPPORT SRL.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al ADVANCED LIFE SUPPORT SRL. Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

(i) este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub următoarea formă: (Sursa: nume site – link către conținutul site-ului).

(ii) sunt permise link-urile către site-ul https://academiadeprimajutor.ro/, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: „Informații furnizate prin amabilitatea Academia de Prim Ajutor – link către conținutul site-ului)

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu site-ul https://academiadeprimajutor.ro/.

ADVANCED LIFE SUPPORT SRL își rezervă dreptul de a acționa în instanța orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa mail: info@academiadeprimajutor.ro.

Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoana le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea ADVANCED LIFE SUPPORT SRL, ci numai răspunderea persoanelor respective.

ADVANCED LIFE SUPPORT SRL poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site, fără că această operațiune să necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul Utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.

ADVANCED LIFE SUPPORT SRL nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.

6. Limitarea răspunderii ADVANCED LIFE SUPPORT SRL

ADVANCED LIFE SUPPORT SRL nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, ADVANCED LIFE SUPPORT SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionistă în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi și menține încrederea Utilizatorilor în site. În acest sens, ADVANCED LIFE SUPPORT SRL va încerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți/secvențe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu buna credință, din surse apreciate ca fiind de încredere. În cazul în care o parte din articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, rugăm Utilizatorii să ne contacteze la adresa de e-mail info@academiadeprimajutor.ro, pentru a putea lua măsurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că informația prezentată poate include eventuale informații inexacte sau incomplete (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de redactare). Administratorul site-ului va face toate diligențele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte și se va asigura în măsura posiblităților și în mod rezonabil:

 • că informațiile conținute pe site sau în suportul de curs sunt pe deplin complete;
 • că informațiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;
 • că informațiile sau serviciile de pe site sau în suportul de curs vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar pentru folosirea neadecvată a acestora Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate;
 • pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului și suportului de curs, utilizarea informațiilor obținute și a serviciilor făcându-se de către Utilizatori pe propria răspundere;
 • că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori – față de acest aspect, ADVANCED LIFE SUPPORT SRL nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

De asemenea, Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că ADVANCED LIFE SUPPORT SRL nu este responsabilă pentru eventuale inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către Utilizatori. Totodată, Utilizatorii înțeleg și acceptă că ADVANCED LIFE SUPPORT SRL este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere ADVANCED LIFE SUPPORT SRL pentru orice acțiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forță majoră, ADVANCED LIFE SUPPORT SRL și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerată total de orice răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al ADVANCED LIFE SUPPORT SRL, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, utilizarea defectoasă a informațiilor prezentate în cadrul cursurilor etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure ADVANCED LIFE SUPPORT SRL și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice alta acțiune a Utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

ADVANCED LIFE SUPPORT SRL nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului https://academiadeprimajutor.ro/, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.

Recomandările, procedurile și sugestiile de pe acest site și din cursurile noastre sunt menite a suplimenta, nicidecum a înlocui sfatul medical și asistența medicală oferită prin serviciile medicale sau de către personalul medical avizat (medic de familie, servicii de urgență). Vă recomandăm consultarea medicului de familie înainte de a adopta sugestiile medicale prezentate de către noi, totodată pentru orice afecțiune care necesită diagnostic și tratament medical. Într-o urgență nu ezitați să contactați 112 și urmați pașii menționați de către personalul din dispecerat.

Cursurile noastre au rol strict educațional, iar eventualele consecințe derivate din interpretarea informațiilor dobândite revine în responsabilitatea celui care acordă primul ajutor.

7. Abonarea Utilizatorilor la newslettere și alerte

Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere și alerte prin poșta electronică, existând posibilitatea ca Utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alertă primită pe mail-ul introdus explicit la abonare. Față de faptul că accesul la produsele oferite prin intermediul site-ului se realizează prin intermediul unui cont activ, așadar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, recomandăm Utilizatorilor că aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terțe persoane, chiar dacă acestea afirmă că vă contactează din partea site-ului. De asemenea, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârșitul vizitei pe site recomandăm închiderea ferestrei browser-ului în care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off” în pagina vizitată.

8. Facturare, plăți, refinanțare și participare

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice și contactarea telefonică pentru stabilirea detaliilor de livrare sau organizare prin mijloacele menționate în Comandă.

ADVANCED LIFE SUPPORT SRL face tot posibilul pentru a oferi informații clare cu privire la desfășurarea cursurilor și își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea sau rezervarea locului, de a modifica data de desfășurare, conținutul cursului, locația și instructorul, fără o notificare prealabilă. În cazul modificării datei de organizare, Cumpărătorul are dreptul de a cere refinanțarea în totalitate.

În cazul opțiunii de plata ” Online prin card bancar ” veți fi redirecționat către pagina securizată a procesatorului de plăți unde veți completa un formular cu informațiile despre cardul dumneavoastră.

Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului “3-D Secure” dezvoltat de organizațiile de carduri Visa/MasterCard și care asigura tranzactiilor on-line același nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.

“3-D Secure” asigură în primul rând ca nici o informație legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului virtual. Pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision de la deținătorul de card.

Plata taxei de participare la curs, reprezintă confirmarea participării la curs și luarea la cunoștință termenilor și condițiilor.

Dacă Cumpărătorul achită taxa de participare (integral sau parțial) și ulterior dorește anularea participării, acesta poate solicita și primi returnarea sumelor achitate în următoarele ponderi și condiții:

 • rambursare integrală, dacă renunțarea este comunicată în scris către ADVANCED LIFE SUPPORT SRL cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii cursului
 • rambursarea a 50% din suma achitată, dacă renunțarea este comunicată în scris către ADVANCED LIFE SUPPORT SRL cu cel puțin 7 zile înainte de data începerii cursului

În cazul în care utilizatorul achită (integral sau parțial) taxa de participare și nu anunță în scris, cu cel puțin 7 zile înainte de data începerii cursului intenția sa de a nu mai participă, ADVANCED LIFE SUPPORT SRL are dreptul de a nu restitui sumele încasate și de a nu permite reprogramarea cursului pentru o altă dată.

Utilizatorul va avea întotdeauna dreptul de a delega o altă persoană pentru a participa la curs, fără să achite vreo taxă suplimentară cu condiția de a anunța în scris ADVANCED LIFE SUPPORT SRL cu cel puțin 24 de ore înainte de data de începere a cursului.

ADVANCED LIFE SUPPORT SRL va depune toate eforturile pentru a soluționa în mod cât mai convenabil pentru Cumpărător aceste situații, principalul nostru interes fiind buna colaborare. În imposibilitatea Cumpărătorului de a participa la data cursului vom depune toate eforturile pentru a reprograma participarea pentru o altă dată disponibilă. Pentru soluționarea oricărei probleme ne puteți contacta la adresa de mail info@academiadeprimajutor.ro.

9. Informații personale și confidențialitate

ADVANCED LIFE SUPPORT SRL respectă dreptul la intimitatea informațiilor personale și va folosi informațiile colectate de site-ul www.academiadeprimajutor.ro doar în scopurile declarate. Politica de confidențialitate reprezintă modalitatea în care utilizăm datele personale primite de la dumneavoastră atunci când vizitați site-ul ADVANCED LIFE SUPPORT SRL.

Ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a siteului, ADVANCED LIFE SUPPORT SRL poate obține diverse informații personale despre dumneavoastră (nume, prenume, telefon fix și/sau mobil etc.) atunci când solicitați informații despre unul dintre cursurile organizate de noi, atunci când ne trimiteți un mesaj sau când vă exprimați opinia față de serviciile oferite de compania noastră.

Informația privind datele dvs. personale va fi prelucrata de către ADVANCED LIFE SUPPORT SRL în conformitate cu prevederile legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, putând fi folosită în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor companiei, cum ar fi:

– oferirea de produse și/sau servicii către dumneavoastră;

– soluționarea întrebărilor, solicitărilor, propunerilor și sugestiilor dumneavoastră;

– procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră;

– emiterea documentelor de facturare;

– realizarea marketingului produselor și serviciilor ADVANCED LIFE SUPPORT SRL, realizarea studiilor de piață și de produs;

– contactarea dumneavoastră prin telefon, email,mesaje text etc, în legătură cu oferte de produse și servicii ale ADVANCED LIFE SUPPORT SRL;

– alocarea sau oferirea unor eventuale discounturi sau beneficii.

10. Forță majoră

Nici una din părți nu vă fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

11. Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între ADVANCED LIFE SUPPORT SRL și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române competente. Pentru orice problemă nerezolvată pe cale amiabilă puteți sesiza Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorului.

12. Modificarea termenilor și condițiilor

ADVANCED LIFE SUPPORT SRL are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Învață tehnicile elementare de prim ajutor descărcând acest e-book gratuit.

Alătură-te comunității și primești cartea instant pe e-mail: